Meny
Vår verksamhet

Sala Sparbanks styrelse

Pia Nilsson

Ordförande

Invald år: 2001
Mandatperiod (per årssammanträde): 2023-2027
Adress: Väsbygatan 11, 733 38 Sala

Helena Larsson

Invald år: 1998
Mandatperiod (per årssammanträde): 2020-2024
Adress: Barrvägen 1, 733 97 Sala

Görgen Zilén

Invald år: 2010
Mandatperiod (per årssammanträde): 2023-2027
Adress: Hedabergsgatan 8, 733 39 Sala

Kenneth Olsson

Invald år: 2006
Mandatperiod (per årssammanträde): 2023-2027
Adress: Fasenbo Bolandet, 733 92 Sala

Jaana Nyfjord

Invald år: 2018
Mandatperiod (per årssammanträde): 2022-2026
Adress: Mjölvägen 64, 168 64 Bromma

Per-Arne Westin

Invald år: 2023
Mandatperiod (per årssammanträde): 2023-2027
Adress: Gruvvägen 17, 733 33 Sala

Kajsa Wejåker

Invald år: 2023
Mandatperiod (per årssammanträde): 2023-2027
Adress: Boksta 504 Sörgården, 744 95, Vittinge

Per Skargren

Vd

Valda av personalen