Kenneths teoretiska och praktiska erfarenheter gör att han har god förståelse för frågor rörande finansiella marknader. Andra, för bankens viktiga områden, där Kenneth har god kunskap och förståelse är rättsliga ramar och krav samt strategisk planering, bankens riskhantering samt i diskussioner avseende bankens styrning och kontroll. Bankens effektivitet samt frågor kring bankens finansiella information är andra områden där Kenneth besitter god förståelse. Genom sin yrkesroll som vd/ägare för ett lokalt företag med stort kundregister besitter Kenneth dessutom mycket god förståelse och insikt avseende lokalkännedom såväl om företag som företagare.

Kenneth är ledamot i styrelsens Kreditutskott.

CV

Arbetslivserfarenhet

 • Verkstadsarbetare – VD

Utbildningar och kurser

 • Grundskola
 • Fackskola 2 år ekonomi
 • Ansvarig arbetsledare stål
 • Datakurser
 • Marknadsföringskurs
 • Militärtjänst
 • Sparbankernas Riksförbunds fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete våren 2014
 • Sparbankernas Riskförbunds fördjupningsutbildning i riskhantering våren 2015
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi och återkommande fortfarande
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • FCG – Penningtvätt, ÖUP samt intressekonflikter 2021-11-12

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Styrelseledamot i Företagarna Sala

Styrelseuppdrag jag har idag

 • Styrelseledamot i Geréns Mekaniska AB
 • Styrelseledamot i Sala Sparbank

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar i

 • Geréns Mekaniska AB:s kundregister

Övrigt, t. ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Kännedom om hur det är att driva företag i många olika branscher
 • Stort kontaktnät via mitt arbete
 • Intresse för ekonomi och placeringar