Görgens teoretiska och praktiska erfarenheter gör att han har god förståelse för frågor rörande finansiella marknader. Andra, för bankens viktiga områden, där Görgen har god kunskap och förståelse är rättsliga ramar och krav samt strategisk planering, bankens riskhantering samt i diskussioner avseende bankens styrning och kontroll. Bankens effektivitet samt frågor kring bankens finansiella information är andra områden där Görgen besitter god förståelse.

Görgen är ledamot i styrelsens Risk- och Revisionsutskott.

CV

Arbetslivserfarenhet

 • Byggnadsarbetare 1983-1998
 • Projektledare 1998-2000
 • Ombudsman Byggnads (Förhandlingar, försäkringar, personal och ekonomiansvarig m.m.).

Utbildningar och kurser

 • Gymnasiet, Bygg och anläggning
 • Komvux, företagsekonomi, småföretagande
 • Folkhögskola allmän linje 1 år
 • Växjö Högskola, Samhällsekonomi 5p, Ledarskap & förändring 5 p, Projektledning 10 p.
 • UGL, utvecklande Ledaskap.
 • Diverse arbetsrättsliga utbildningar
 • Fördjupningsutbildningen kring styrelsens kreditarbete – hösten 2015
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi, pågående
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Styrelseledamot, kassör i Byggnads Mälardalen
 • Styrelseledamot, kassör i Sala Fotbollsförening
 • Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Sala kommun
 • Förtroendevald revisor i Riksbyggens lokalförening
 • Ledamot i Sala lokaler

Styrelseuppdrag jag har idag

 • Ledamot i Sala Sparbanks styrelse, invald första gången 2010

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar i

 • Den lokala idrottsrörelsen
 • Olika fackligt och politiska grupperingar

Övrigt, t. ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Analytisk, förhandlingsskicklig, diplomatisk och nyanserad
 • Intresse för samhällsekonomiska frågor
 • Stort kontaktnät och god insikt i samhällsutvecklingen via mitt arbete
 • God kompetens inom arbetsrätt