Skip to content

Vi skapar växtkraft

Som kund hos är du med och bidrar till att vi kan skapa växtkraft i Sala och Heby kommuner. Det är här vi har vårt engagemang och våra intressen. För oss är det en självklarhet att vara med och påverka utvecklingen i våra hemtrakter.

Därför engagerar vi oss i det som händer här omkring och vill bidra till våra kommuners bästa genom vår sponsring, våra vinstavsättningar till Miljonen och andra insatser som är viktiga för att få våra samhällen att leva. Det kan gälla idrott, kultur, föreningar, näringsliv eller annat som ger en aktiv lokal marknad och en blomstrande region. Både i det långa och korta perspektivet.

Projekt vi driver under 2022

Barn & Ungdomar

Ökad kunskap hos unga om bank & ekonomi

Vi vet att en ordnad privatekonomi och kunskaper om hur man sköter sina bankärenden gör att starten på vuxenlivet blir bättre. Därför har vi våra ekonomi-coacher Linda & Victor som är särskilt engagerad inom ung ekonomi. Bland annat genomförs helt kostnadsfria utbildningar på skolor i våra kommuner.

Entreprenörskap för unga

  • Rookie Startupps
  • Framtidens företagare

Samhälle

Utbildning

Digital delaktighet

Digitalt utanförskap är något som gör att många stängs ute från viktiga samhällsfunktioner när allt fler tjänster digitaliseras. Det är ett område vi länge gjort insatser inom. Vi fortsätter med detta arbetet bland annat genom att anordna utbildning i digitala tjänster. 

Sparande

Många av våra utbildningar fokuserar på sparande i olika former. Aktieskolan och Fondskolan är två populära koncept.

Urval av tidigare projekt

Framgångsfabriken

Näringslivet är en viktig del av det som skapar växtkraft i vårt område. Därför är det viktigt för oss att stötta våra företagare för att de ska kunna göra ett bättre jobb och skapa ännu bättre möjligheter för invånarna i Sala och Heby kommuner. Framgångsfabriken är ett koncept inom ledarskap och företagsutveckling som kördes för tredje gången under 2019/2020.    

Nyheter och pressmeddelanden

  • 2023-05-15 09:25
  • 2023-04-27 08:00
  • 2022-05-05 11:10
  • 2022-04-07 14:23
  • 2021-09-13 13:00