Hoppa till textinnehållet

Vi skapar växtkraft

Som kund hos är du med och bidrar till att vi kan skapa växtkraft i Sala och Heby kommuner. Det är här vi har vårt engagemang och våra intressen. För oss är det en självklarhet att vara med och påverka utvecklingen i våra hemtrakter.

Därför engagerar vi oss i det som händer här omkring och vill bidra till våra kommuners bästa genom vår sponsring, våra vinstavsättningar till Miljonen och andra insatser som är viktiga för att få våra samhällen att leva. Det kan gälla idrott, kultur, föreningar, näringsliv eller annat som ger en aktiv lokal marknad och en blomstrande region. Både i det långa och korta perspektivet.

Föreningskraften

Teckna en tjänst hos oss och så skänker vi 100 kronor till en lokal förening du väljer.

A group of adult friends having picknick in the fall.

Miljonen

I 16 år har vi delat ut en miljon kronor till olika initiativ i våra kommuner. Stora och små summor har delats ut för att bidra till växtkraft på våra orter.

Kids in the garden playing with wooden boards.

Sponsring

Vi sponsrar många lokala lag och initiativ. 

Two young soccer coaches getting ready for soccer practice.

De andra miljonerna

Utöver Miljonen, där olika initiativ själva kan söka medel till olika projekt som bidrar med växtkraft i våra kommuner, avsatte vi på sparbanksstämman den 22 april ytterligare två miljoner kronor. Pengar som ska gå till ett antal olika områden som banken ser som mycket viktiga att göra en insats inom. 

Projekt vi driver under 2020

Trygghet i skolan

Lika Olika är ett treårigt utbildningskoncept inom värderingar & attityder som kommer att genomföras på högstadium & gymnasium i Sala och Heby kommuner. Målet är öka den övergripande toleransen för olikheter och därmed öka den psykiska hälsan. Det syftar till att skolan ska vara en trygg och inkluderande plats för alla.

Föreningskraften

Föreningskraften startade 2016, där våra kunder väljer vilka föreningar de vill att vi särskilt ska stödja. Föreningarna får pengarna till sin verksamhet och kan använda dem där de anser sig behöva dem bäst. Pengarna delas ut under festliga former på en inspirerande föreningskväll varje vår.

Framgångsfabriken

Näringslivet är en viktig del av det som skapar växtkraft i vårt område. Därför är det viktigt för oss att stötta våra företagare för att de ska kunna göra ett bättre jobb och skapa ännu bättre möjligheter för invånarna i Sala och heby kommuner. Framgångsfabriken är ett koncept inom ledarskap och företagsutveckling som körs för tredje gången under 2019/2020.    

Digital delaktighet

Digitalt utanförskap är något som gör att många stängs ute från viktiga samhällsfunktioner när allt fler tjänster digitaliseras. Det är ett område vi länge gjort insatser inom. Vi fortsätter med detta arbetet under 2020  bland annat genom att anordna utbildning i digitala tjänster. 

Entreprenörskap för unga

  • Rookie Startupps
  • Framtidens företagare

Trygghet i våra kommuner

Tack vare bankens goda resultat 2019 kommer vi avsätta ytterligare en miljon till samhällsnyttiga ändamål under 2020. Pengarna avsätter vi till området trygghet. Tillsammans med kommun, polis & räddningstjänst har vi inlett en diskussion om hur vi på bästa sätt kan bidra till att göra våra kommuner tryggare.

Projekt som tidigare fått pengar från den andra Miljonen 

Ökad kunskap hos unga om bank & ekonomi

Vi vet att en ordnad privatekonomi och kunskaper om hur man sköter sina bankärenden gör att starten på vuxenlivet blir bättre. Därför har vi en ansvarig rådgivare som är särskilt engagerad inom ung ekonomi. Bland annat genomför vi helt kostnadsfria utbildningar på skolor i våra kommuner.

Vårt hjärta bankar för bygden

Vi har sedan länge haft ett nära samarbete med Räddningstjänsten Sala-Heby och varit med och sponsrat till hjärtstartare som är strategiskt placerade i våra kommuner. Vi har  totalt 38 hjärtstartare, inte bara i våra större orter Sala och Heby utan även i de mindre samhällena i våra kommuner. 

Psykisk ohälsa hos unga

Svenska ungdomar mår allt sämre, och det är en utveckling vi vill göra vad vi kan för att vända. Vi har länge engagerat oss i projekt för att öka välmåendet hos unga i våra kommuner, och har till exempel anlitat duktiga talare som Tobias Karlsson (2018) och Caxton Njuki (2019) för att prata om detta viktiga ämne.

Nyheter och pressmeddelanden

2020-09-14 08:32

Åtta steg till att få bättre koll på ekonomin

Efter semestern kan det kännas tomt i plånboken och med tanke på coronapandemi kan många ha en mer ansträngd privatekonomi än vanligt. Men med lite budgetkoll kan du få bättre kontroll på dina utgifter och din ekonomi.

  • 2020-10-30 08:30
  • 2020-09-28 11:29
  • 2020-09-14 10:10
  • 2020-09-11 09:43