CV

Arbetslivserfarenhet

 • Sala kommun, ämneslärare i grundskolan 1981-1985
 • LRF- konsult, redovisning o företagsrådgivning till småföretag 1985-1991
 • Landstinget Västmanland, Naturbruksgymnasiet, lärare i gymnasieskolan och inom påbyggnadsutbildningar. 1992- 2000
 • Västerås Stad, stabsekonom i de pedagogiska nämndernas beställarstab, 2000-2008 (med rapporteringsansvar för en skolbudget på drygt 2 miljarder)
 • Västerås Stad, controller i de pedagogiska nämndernas beställarstab 2008-2012
 • Västerås Stad, enhetschef  vid enheten för styrningsstöd 2013-2018
 • Västerås Stad, strateg vid enheten för styrningsstöd med samordningsansvar för barn- och utbildningsförvaltningens internkontrollarbete

Utbildningar och kurser

 • Ämneslärarexamen på Historisk-samhällsvetenskapliga ämneslärarlinjen 1981, inriktning gymnasielärare i historia och religionskunskap
 • Har en grundläggande lantbruksutbildning vid SLU (1 år)
 • Ekonomie Magisterexamen 2000, inriktning företagsekonomi och ekonomistyrning
 • Kortare utbildningar i tjänsten och via banken inom redovisning, projektledning, riskhantering, internkontroll och finansiering.
 •  Styrelseakademins ”högre styrelseutbildning 2014”
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • Analys av penningtvättstillsynen via KPMG 2021-06-03
 • 2021 Reglering och styrning av banker 7,5 p. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Revisor i olika ideella föreningar i Sala (inom kultur och idrott)
 • Uppdrag inom Sveriges Kommuner o Landsting

Styrelseuppdrag jag har idag

 • Sala Sparbank
 • Mellanskogs regionsstyrelse för Västmanland

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar i:

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Återkommande nätverksträffar inom Sparbankernas Riksförbund
 • Nätverk för säkerhet och intern kontroll Västerås Stad

Övrigt

 • Projektuppdrag från Kommunstyrelsen i  Västerås Stad: maj-dec 2012 ”Ny skolorganisation”
 • Driver  jord-och skogsbruk på fritiden
 • Medlem i lokala idrottsföreningar, kulturföreningar och LRF