Arbetslivserfarenhet

 • Stockholms läns landsting, revisionsassistent, 1974 – 1975
 • Heby kommun, kommunsekreterare, drätselkamrer och kommundirektör, 1975 – 1981 och 1983 – 1989
 • Svenska kommunförbundet, ekonom, 1981 – 1983
 • SMG i Sifo-gruppen, seniorkonsult, 1989 – 1991
 • Tofters Tryckeri AB, VD, 1991
 • Komrev AB, revisionsdirektör, 1992 – 1995
 • Komrev AB/Öhrlings PricewaterhouseCoopers, managementkonsult, 1995 – 2004
 • Sala kommun, kommunchef, 2004 – 2007
 • Salberga Fastighetsförvaltning AB, VD, 2005 - 2010
 • Öhrlings PricewaterhouseCoopers/PWC, senior manager och certifierad kommunal revisor, 2008 - 2014

Utbildningar och kurser

 • Förvaltningssocionom, inriktning ekonomi och juridik, Högskolan i Örebro, 1973
 • Fördjupning i kommunal ekonomi 60 poäng, Högskolan i Örebro, 1977
 • Kurs i forskningsetik, Uppsala universitet, 1999
 • Forskarutbildning, filosofie doktor i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2003
 • Sparbankernas Riksförbunds fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, våren 2014
 • Sparbankernas Riksförbunds fördjupningsutbildning i riskhantering, våren 2015
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
  - innehållande; gällande regelverk avseende försäkringsdistribution, försäkringsmarknadens roll och funktion samt marknadstrender och konkurrenter på försäkringsmarknaden. Utbildningen omfattar även de försäkringar banken distribuerar och ändamål och risker med produkterna för både banken och kunden samt kraven på banken utifrån de försäkringar som banken distribuerar.
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildningsdag om hållbara affärer 2020-10-06
 • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ”Försäkringsförmedling i Sparbank” 2020-12-14
 • Online-utbildning Digital säkerhet i 6 avsnitt 2020/21
 • Sparbankernas Riksförbund i samarbete med Göteborgs universitet, utbildning Styrning och reglering i banker, 7,5 poäng, 2021
 • Analys av penningtvättstillsynen via KPMG 2021-06-03
 • FCG – Penningtvätt, ÖUP samt intressekonflikter 2021-11-12

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • AB Hebyinvest 1986 – 1992
 • AB Lantresurs 1988 - 2007
 • Revisor i X-trafik AB 1994-1999
 • Ordförande i styrelsen för Sala Silvergruva AB 2005 - 2007
 • Suppleant i styrelsen för Sala-Heby Energi AB under 2015 (april – september)
 • 1:e vice ordförande i Heby kommunfullmäktige 2010 - 2018
 • Ordförande i Heby kommuns demokratiberedning 2015 - 2018
 • Regionrevisor (förtroendevald) i Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län), 2015 - 2018 och åter vald för perioden 2023 - 2026
 • Rösteombud för Heby kommun i Kommuninvest Ek. För. 2011 – 2018
 • Styrelseledamot i Sala Musikråd 2017 - 2023
 • Revisor i Västerlövsta Hembygdsförening sedan 2011 och fortfarande

Styrelseuppdrag jag har idag

 • Styrelseledamot i Sala Sparbank, invald första gången 1988
 • Miljöpartiet de Grönas lokalavdelning i Heby kommun sedan 2010
 • Föreningen Matlagarna
 • Suppleant i styrelsen för Solel i Sala och Heby Ek. Fören.
 • Ordförande i Heby kommuns valnämnd för perioden 2023 - 2026

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar/deltagit i:

 • Nordiska Företagsekonomiska föreningen (Fek-forskare) 1999 - 2012
 • Tankesmedjan Leading Healthcare (IFC-Handels) 2008 - 2014
 • Föreningen Sveriges kommunalekonomer 1980 och fortfarande
 • Föreningen Sv. Kommunala yrkesrevisorer 2004 - 2014

Övrigt, t. ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Författare till publikationer som t ex: ”Löpande uppföljning – underlag för styrning och beslut” (Svenska kommunförbundet 1982), ”Finansiella nyckeltal för Sveriges kommuner 1991 – 1993” (Svenska kommunförbundet och Komrev AB) och ”Moralisk ekonomi i sjukvården?” (doktorsavhandling Stockholms universitet 2003)
 • Författare till ett antal artiklar t ex i följande tidskrifter: Public Policymaking, Kommunal Ekonomi och Politik, Kommunaktuellt, Studies in Ethics and Economics (Uppsala universitet 1998 – 2002), Medicine, Health Care and Philosophy (2007)
 • Branscherfarenhet, utöver kommunal sektor: Fastighetsförvaltning, energi, tjänsteföretag, landsbygdsutveckling och nystartarrådgivning, samt kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och grafisk industri