Ansök senast Svar senast
1 mars 31 mars
1 juni 30 juni
1 september 30 september
1 december 31 december

Sponsring till event beviljas löpande under året. Skicka in din ansökan senast en månad innan du behöver svar.