Skip to content

Hållbarhetsstipendiet

Har ert företag ett starkt engagemang och vill påbörja eller utveckla ert hållbarhetsarbete?

Vi vet att företag som tillhandahåller miljövänliga alternativ har en konkurrenskraft, som kommer att växa sig större och större framöver. Vi vill därför hjälpa företag i våra kommuner att ta nästa kliv inom hållbarhet, för att på så sätt skapa en långsiktig och hållbar tillväxt. 

 

Hållbarhetsstipendiet riktar sig till företag som har en stark vilja att utvecklas inom hållbarhet och som ser en långsiktig vinning i att integrera hållbarhetsarbetet, det vill säga social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet i den dagliga verksamheten. 

Ansökan

Ansökan är stängd för anmälan. 

 

Välkommen med din ansökan nästa år!

Fredrik Ferngren, Johan Solberg och Linda Allfjord.

tycker våra tidigare mottagare

Sala Sparbanks Hållbarhetstipendium är ett nytt initiativ från banken. Syftet är att främja företag som redan är på god väg och har ambitionen att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt.

Att få Hållbarhetstipendiet innebär att företaget får träffa hållbarhetscoachen Johan Solberg från U & We som gör en individuell coachning för att ge företaget nya insikter kring hållbarhet genom inblick i andra branscher, ekonomi och miljö.

 

Förra årets mottagare är Linda Allfjord som driver Tiem i Morgongåva, samt Fredrik Ferngren som driver Ferngrens lantbruk i Sala. Linda äger en fastighet och har tre firmor under samma tak. Bland annat en godisbutik och en städfirma. Hon berättar att hjälpen från Johan har inneburit både tips och konkreta verktyg. Hon ville ha hjälp med bland annat rutiner och att delegera. Men hon sökte främst på grund av miljöskäl.

-Jag har fått ny insyn i hållbarhet, det har inneburit så mycket mer än jag trott. Inte bara kring städ och kemikalier. Samarbetet har överträffat mina förväntningar, Johan har lärt mig så mycket mer.

 

Linda har haft kontakt med Johan Solberg fysiskt på plats men också via Teamsmöten och hon upplever att kontakten har fungerat bra och ser ljust på framtiden.

-Det finns saker som jag vill arbeta vidare med. Att bli ett mer hållbart företag och öka konkurrenskraften. Målet är att över 1000 olika sorters godis, öka kvalitén på städningen och satsa på elbilar och solceller på fastigheten.

 

Fredrik Ferngren som driver Ferngrens lantbruk upplever sig ha fått mycket hjälp av coach Johan Solberg genom att få nya insikter.
-Jag fick så mycket mer än vad jag förväntat mig. Hållbarhet är ett så stort ämne. Det är inte bara sopsortering.

 

Fredrik berättar att han är i en ganska konservativ bransch där man har gjort på samma sätt genom alla tider. Han menar att hållbarhet likväl kan handla om att vara effektiv.
-Man kan bearbeta en åker till dödagar men man kan även göra det minimalt med så lite insatser det går för att kunna få ett högre snitt än en som använder mer fossila ämnen.

 

De största utmaningarna för Fredrik är bland annat klimatförändringar.
-Det finns oändliga mängder med bekymmer men det gäller att kunna tackla dem. Aldrig sluta utmana sig själv och tänka framåt. Ha ett öppet sinne, man kan gå så mycket längre med det.

Både Fredrik och Linda uppmanar andra att söka Hållbarhetsstipendiet.
-Jag kan varmt rekommendera detta till andra, säger Linda.
-Man behöver inte ha målen färdiga eller skyhöga. Det är resan som är målet och man lär sig så mycket, säger Fredrik.