Så gör du

Gå in under Betala och överföra - filöverföringar.
Du hittar information om när och vem som signerat eller tagit bort en filöverföring och när på detaljvyn av respektive fil. 

Till filöverföringar i internetbanken