Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Warrantskolan - hur fungerar warranter?

I en marknad som alltid rör sig kan det vara skönt att kunna skydda sig mot stora rörelser eller kanske frestande att spekulera i en viss rörelse som man tror på. Warranter är ett utmärkta instrument att använda under förutsättning att man vet vad man gör. Du kan välja mellan traditionella warranter och turbowarranter. Även om de har många likheter så finns det även väsentliga skillnader. Det är viktigt att du vet skillnaden mellan de olika varianterna innan du börjar investera i warranter.

En warrant är ett börsnoterat värdepapper kopplat till en underliggande tillgång. Du investerar i ett instruments värdeförändring utan att köpa själva instrumentet. Löptiden är normalt upp till två år.

För att handla med warranter behöver du ha en värdepapperstjänst. Som privatperson kan du öppna en sådan direkt i Internetbanken eller Appen.

Warranter kan vara riskfyllda att använda på fel sätt. Vi rekommenderar dig därför att noga gå igenom både detta avsnitt samt avsnittet om optioner.

Lär dig mer om warranter

  • Handel med warranter

    Det finns sex faktorer som påverkar priset på en warrant. Läs om prissättning, värdering, köp och försäljning av warranter.

    Handel med warranter
  • Risker med warranter

    Investeringar på kapitalmarknaden kan medföra risker att helt eller delvis förlora det investerade kapitalet. Förutom traditionella risker föreligger vissa specifika risker för warranter.

    Risker med warranter