Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Aktuella inlåningsräntor privat

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 2,50 %. 

- Ränta per 2023-10-11

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

Sparkapitalkonto

Pris

Räntan förändras beroende på hur mycket du har på kontot och gäller från första kronan.

0 - 49 999 kr                           2,50%

50 000 kr -                              3,00%

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

Exempel 1

Du har 40 000 kr på ditt sparkonto, då har du 2,50% i ränta på hela beloppet.

 

Exempel 2 

Du har 60 000 kr på ditt sparkonto, då har du 3,00% i ränta på hela beloppet.

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,50 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Private Banking-konto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på Private Banking-konto är för närvarande 3,30 %. 

- Ränta per 2023-10-11

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fria uttag gäller.

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 3,90 % på Skogskonto

Räntan är för närvarande 3,90 % på Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 3,90 % på Skogslikvidkonto

Inlåningsräntor företag

Mer information