Meny
Vår verksamhet

Mottagare av Miljonen 2023

För 20 gången delar Sala Sparbank ut Miljonen. I år delade vi ut 2,5 miljoner kronor till initiativ som skapar växtkraft i Sala och Heby kommuner.


Mottagare av Miljonen 2023 är följande: 

Almgrens Bigård – Bisafari, 15 000 kr
De vill sprida kunskap till barn om bin och dessa viktiga roll och för detta behöver de bidräkter.

Anpassad grundskola - Tillgänglig skolgårdmiljö, 50 000 kr          
De vill köpa in en frame runner, en slags cykel, som ger barn med en funktionsvariation möjlighet till rörelse.

Bufff Västmanland i Sala - Stöd nära dig - för barn och unga med en familjemedlem inom Kriminalvården, 25 000 kr
De vill erbjuda stöd och aktiviteter till barn i våra kommuner med en familjemedlem i fängelse.

Enåkers Hembygdsförening - Ljudanläggning, 15 000 kr
De vill köpa en ljudanläggning för att kunna bedriva verksamhet i hembygdsgården.

Föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala - Kvinnojourens 40-åriga jubileumsår och Sala 400 år, 75 000 kr                 
De vill genom föreläsare erbjuda föreläsningar om kvinnors levnadsvillkor både i nutid och dåtid.

Föreningen Mosquito - Fun camp, 120 000 kr
De vill bedriva sommarläger för barn.

Heby AIF – Ljudanläggning, 40 000 kr
De vill köpa in en ljudanläggning till Tegelvallen för att kunna få en speaker igen på matcherna.

Heby kommun - Nattvandrande föreningar för att skapa trygghet för barn och ungdomar, 150 000 kr
De vill i samarbete med föreningar nattvandra för att öka tryggheten för barn och unga.

Heby Ryttarförening - Avsutten träning, 100 000 kr
De vill erbjuda avsutten träning för att fler ska kunna vara med hästar, oavsett förmåga.

Huddunge byskola ekonomisk förening - Renovering och skydd av bollplan, 100 000 kr        
De vill renovera fotbollsplanen så att den kan användas till lek och rörelse.

IFK Sala - Förråd för Framtiden, 35 000 kr
De vill bygga ett nytt förråd för att underlätta vid utlåning av idrottsmateriel.

Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium - Gruvtunna med arbetare i Dr Christinas schakt, 30 000 kr
De ska rekonstruera en gruvtunna med en gruvarbetardocka till Christinaschaktet för att visa på den tidens arbetsförhållanden.

Kumla-Tärna Bygdeutveckling - Bad & Lek, 50 000 kr
De vill köpa in lekutrustning till Tärnabadet.

Myrans Vänner ideell förening - Beachvolleybollplan vid Myran, 25 000 kr
De vill bygga en beachvolleyplan vid badsjön Myran i Huddunge.

Möklinta IF - Möklinta IF återuppstår, 10 000 kr
De vill starta upp Möklinta IF igen och för det behövs tränarutbildning.

Norrby Hembygdsförening – Boulebana, 20 000 kr
De vill anlägga en boulebana för att skapa en aktivitetsyta där man kan träffas.

Norrby Sportklubb - Bättre förutsättningar för ungdomslagen, 50 000 kr
De vill sätta upp nät emellan planerna för att göra det säkert för de små barnen att spela samtidigt.

Popkult Sala - Popkult Reboot, 105 000 kr
De vill skapa förutsättningar för fler kulturaktiviteter genom att erbjuda stöd med det som behövs, till exempel scen, ljud & ljus.

Ransta IK - Läktare Mullevi, 50 000 kr
De vill bygga en läktare på Mullevi Idrottsplats.

Ransta Nästa bygdegårdsförening - Upprustning ungdomsgård, 20 000 kr
De vill rusta upp ungdomsgården för att kunna erbjuda fler aktiviteter.

RF-SISU Västmanland, Skyhöga favoriter, 45 000 kr 
De vill möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i föreningslivet genom att erbjuda ett idrottsstöd till föreningsavgifter och idrottsutrustning.

Sala FF - Fotbollen förenar och gynnar alla, 50 000 kr
De vill köpa in en sarg för att de allra minsta barnen ska kunna spela på en liten plan.

Sala Folkets Park & Husförening UPA - Vandring i parken, 50 000 kr
De vill lyfta fram parkens historia genom att sätta upp informationsskyltar.

Sala Golfklubb - Minska negativ miljöpåverkan och möjliggöra bättre vattenförsörjning, 100 000 kr
De vill bedriva en mer hållbar golfbana genom eldriven robotklippning och anläggning av dammar för bevattning.

Sala Gymnastikförening - Nya Sala GF hallen, 250 000 kr
De vill bygga en ny landning i mjuka klossar i den nya gymnastikhallen vilket ger möjlighet till svårare övningar.

Sala HK – Juniorishockey, 40 000 kr
De vill starta upp och satsa på juniorverksamhet i föreningen.

Sala konstförening, Aguélimuseet - Ett tillgängligare museum, 70 000 kr
De vill göra lokalanpassningar på museet för att fortsätta att vara ett attraktivt museum för besökarna.

Sala OK - Friska Sala Hitta ut, 20 000 kr
De vill fortsätta att erbjuda Hitta Ut för ett friskare Sala.

Sala Pride - Sala Pride 2024, 20 000 kr
De vill genomföra en Pride-vecka som avslutas med en Sala Pride-parad nästa år.

Sala Silvergruva Dykarklubb - En virtuell rundvandring i de vattenfyllda delarna av Sala Silvergruva, 40 000 kr
De vill fortsätta att filma och dokumentera gruvans vattenfyllda delar för att tillgängliggöra den miljön för fler.

Sala Simsällskap - Hållbarhet och kvalitet inom simundervisning, 35 000 kr
De vill köpa in idrottsmateriel för att fortsätta att utveckla sin verksamhet.

Sala Slöjd och Hantverksförening - En presentation av olika slöjdtekniker, 25 000 kr
De vill utveckla och fördjupa slöjdtekniker genom att erbjuda studiecirklar.

Sala Tennisklubb - Bollmaskin + tillbehör till Tennisskola och Juniorträning, 30 000 kr
De vill köpa in en bollmaskin för mer effektiva träningar.

Salaortens Ryttarförening – Hästtransport, 100 000 kr
De vill köpa in en hästtransport för att möjliggöra för ridskoleelever att tävla på nya tävlingsplatser.

Solrosen Kvinnojour - Utveckling av Solrosen Kvinnojours stödverksamhet, 150 000 kr
De vill öka tillgängligheten på verksamheten för att kunna stötta fler våldsutsatta kvinnor.

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening - Biologisk mångfald i kulturlandskapet, 40 000 kr
De vill erbjuda kurser i biologisk mångfald med praktik.

Sätra IF - En ny snökanon - dubbelt så effektiv, 200 000 kr
De vill köpa in en snabb och energieffektiv snökanon för att kunna garantera längdskidåkning framgent.

Teater VårVind - Bland knäppkängor och skitstövlar, 50 000 kr
De vill göra en teaterföreställning som utspelar sig från gruvan till herrgården.

Tärnsjö Folkets Hus och Parker - Fortsatt utveckling av biografen, 20 000 kr
De vill fortsätta att utveckla biografen i Tärnsjö.

Tärnsjö Gymnastikförening - Material till gympapassen, 10 000 kr
De vill köpa in material till gympapassen.

Västerfärnebo PRO - Förbättringar vid Boulebanen, 15 000 kr
De vill förbättra miljön kring boulebanan för att skapa en trivsam miljö att umgås i.

Åkra FC - Utveckla Åkra FC - En inkluderande och hållbar ungdomsklubb, 30 000 kr
De vill utbilda tränare och köpa in idrottsmaterial för att kunna erbjuda träning på en bra nivå.

Östervåla IF Fotboll – Ungdomssatsning, 25 000 kr
De vill starta upp Fotbollsskolan i Östervåla.