Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Hållbarhet för oss är att jobba med framtida generationers välfärd i fokus. Därför arbetar vi varje dag för att på olika sätt skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Ekonomi

Som den lokala banken i Sala och Heby kommuner vill vi skapa förutsättningar och stödja ett gott företagsklimat och självklart främja en sund och hållbar ekonomi bland våra kunder. Vi tillhandhåller därför kapital och erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster samt naturligtvis rådgivning. Vi arbetar fokuserat för att motverka penningtvätt och korruption.

Policy och strategi inom hållbarhet

Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart där vi ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid.

 

Därför tar vi hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i vår investerings- och försäkringsrådgivning och i våra investeringsbeslut om finansiella produkter.

 

För att säkerställa att hållbarhet integreras har de fonder som banken lämnar rådgivning om genomgått en fondurvalsprocess som består av en hållbarhetsanalys. Denna analys genomförs av Swedbank AB. Genom denna urvalsprocess väljs de fonder bort som inte längre uppfyller de krav som ställs i fondanalysprocessen och därmed inte heller bankens värdegrund.

 

Bankens Hållbarhetsriskpolicy beskriver hur Sala Sparbank i rollen som finansiell rådgivare integrerar hållbarhetsrisker genom processer som finns för de finansiella produkter som banken distribuerar. Informationen om hur Sala Sparbank integrerar hållbarhetsrisker genom dessa processer möjliggör för kunden att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.