Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Hållbarhet för oss är att jobba med framtida generationers välfärd i fokus. Därför arbetar vi varje dag för att på olika sätt skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

För oss innebär arbetet med hållbarhet många saker. Vårt hjärta bankar för Sala och Heby kommuner, och vi vill att det ska finnas bra förutsättningar att leva, bo och verka där. I banken finns en antagen hållbarhetspolicy, och detta är de olika områden vi jobbar dagligen med:

Samhällsengagemang

Sala Sparbank arbetar för jämställdhet , mångfald, mänskliga rättigheter och inkludering i samhället. Vi vill bidra till att utbilda våra kunder och samarbetspartners för att bättre kunna möta dagens samhällsutmaningar. Vi vill vara en positiv kraft i samhället, till exempel genom att stödja aktiviteter och projekt som bidrar till hållbar växtkraft.

Miljö

Som Nordens första miljöcertifierade bank enligt ISO14001 har miljömedvetenheten blivit en del av vår identitet snarare än något vi gör. Vi vill påverka miljön positivt genom egna åtgärder och genom att inspirera och påverka bygdens aktörer och vårt samhälle. 

Ekonomi

Som den lokala banken i Sala och Heby kommuner vill vi skapa förutsättningar och stödja ett gott företagsklimat och självklart främja en sund och hållbar ekonomi bland våra kunder. Vi tillhandhåller därför kapital och erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster samt naturligtvis rådgivning. Vi jobbar självklart också för att motverka penningtvätt och korruption.