Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Hållbarhet för oss är att jobba med framtida generationers välfärd i fokus. Därför arbetar vi varje dag för att på olika sätt skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Miljö

Vårt hjärta bankar för bygden och miljön. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet redovisar vi våra utsläpp och beräknar vår klimatpåverkan, genomför effektiva klimatåtgärder och kompenserar det vi inte kan åtgärda i olika klimatprojekt, både lokalt och i världen.

Ekonomi

Som den lokala banken i Sala och Heby kommuner vill vi skapa förutsättningar och stödja ett gott företagsklimat och självklart främja en sund och hållbar ekonomi bland våra kunder. Vi tillhandhåller därför kapital och erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster samt naturligtvis rådgivning. Vi arbetar fokuserat för att motverka penningtvätt och korruption.

Policy och rapporter

Våra miljöprodukter

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Miljö- och hållbarhetsmål 2022

  • Ett långsiktigt miljömål är att vi ska minska pappers- och energiförbrukningen med 20% fram till 2028. 
  • Öka intresset för hållbara investeringar genom Sollån och Miljölån.
  • Öka intresset för hållbara fonder få fler att spara hållbart.
  • Vi fortsätter även med egna miljömål för alla medarbetare.
  • Utvecklingen av Hållbarhetspriset för företagare.

Nordens första miljöcertifierade bank

Vi är stolta över att vi var den första banken i Norden som miljöcertifierades och vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och för bygdens framtid. Sala Sparbank har bedrivit ett aktivt miljöarbete sedan 1998 och det resulterade i en miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001 i januari 2002 och klimatneutralt företag 2010.