Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Sparkapitalkonto

  • Spara tryggt och långsiktigt
  • Fria uttag
  • Omfattas av insättningsgarantin
Family picking apples. Solar panels in the background

Sparkapitalkonto är för dig som vill spara tryggt och långsiktigt. Pengarna är lätt tillgängliga när du behöver dem.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Klicka på rubriken nedan för mer information.

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Sparkapitalkonto - mer information

Skaffa Sparkapitalkonto

Ring oss

Ring oss för att få hjälp med företagets affärer.

Besök oss

Välkommen till ett av våra kontor så hjälper vi dig.