Sala Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via e-post: