Valbara föreningar

Välj en av dessa föreningar som vi skänker 100 kr till när du genomför Hållbarhetskollen.

 

  • Sagåns vattenråd, Sala kommun och delar av Heby kommun, hemsida
  • Naturskyddsföreningen i Sala kommun, hemsida
  • Naturskyddsföreningen i Heby kommun, hemsida