Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Miljö

På Sala Sparbank gör vi en insats för miljön varje dag. Vi miljöcertifierades som första bank i Norden 2002 och 2010 blev vi även en klimatneutral bank.

Vi källsorterar, har videokonferenser och har tid- och rörelsestyrd belysning. Vi utbildar våra medarbetare hur man är miljösmart även på hemmaplan och lär de som kör mycket bil ecodriving. Små saker kan tyckas, men vi kan alla göra något.

Vi är stolta över att vi var den första banken i Norden som miljöcertifierades och vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och för bygdens framtid.

Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet redovisar vi våra utsläpp och beräknar vår klimatpåverkan, genomför effektiva klimatåtgärder och kompenserar det vi inte kan åtgärda i olika klimatprojekt, både lokalt och i världen. I miljötänkandet ingår att förenkla kundernas affärer på ett sätt som gör att resursåtgången minskar – på så sätt förbättrar vi samhällets ekologiska hållbarhet och även våra kunders ekonomi.

Vårt miljöarbete

Sala Sparbank har bedrivit ett aktivt miljöarbete sedan 1998 och det resulterade i en miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001 i januari 2002 och klimatneutralt företag 2010.

Vår miljöpolicy anger riktlinjen i vårt miljöarbete. Utifrån den har vi sedan utformat miljöprogram som anger de områden där vi påverkar miljön mest och satt upp miljömål för dessa.

Våra övergripande miljömål följer Sala Sparbanks vision. Vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder genom vårt miljöengagemang. Detta innebär att:

  • Vi ska arbeta för ett ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbart samhälle.
  • Vi ska vara proaktiva inom miljö- och hållbarhetsområdet och ta vårt samhällsansvar.
  • Vi ska vara det bästa valet för kunder som fäster stor vikt vid miljö- och samhällsansvar.
  • Vi ska arbeta för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Vårt hjärta bankar för bygden och miljön, så för oss som lokal sparbank så är det väsentligt att vi ser till att miljörisker minimeras och att vi tar hänsyn till klimatförändrinar, allt detta för att ha en hållbar utveckling i framtiden.

Miljölånet

Med vårt miljölån kan du till förmånliga villkor låna pengar för att göra en investering som är bra för miljön.  

Kontakta oss

Vi tar gärna emot synpunkter angående vårt miljöarbete. Du kan i så fall maila till eller kontakta miljöansvarig Annika Nelson-Berg på telefon 0224-850 37. Det går också bra att komma in på något av våra kontor.