Hoppa till textinnehållet

Solceller företag - finansiering

Funderar du att skaffa solceller?

Fler och fler investerar i solceller till sitt företag. Oavsett om anledningen är av miljöskäl, för att sänka sina elkostnader eller stärka företagets hållbarhetsprofil vill vi gärna vara med och diskutera möjliga lösningar för investeringen. Hör av dig för att prata solcellsfinansiering!

Solceller pris - räkneexempel finansiering

Det mindre företaget

Företagaren köper en anläggning för 346 400 kr, efter statligt bidrag på 20 %.
Antal paneler: 146 st
Paneleffekt: 43,5 kW
Väderstreck: söderläge
Takstorlek: ca 260 kvadratmeter
Rörligt elpris beräknat över 30 år: 40 öre
Beräknad andel egenproducerad el: cirka 70 %
Totalbesparing efter 30 år: 1 278 459 kr
Årlig avkastning på investeringen: 10 %
Årlig produktion: 41 895 kWh
Återbetalningstid: 9 år

Illustration: Hus

Det lite större företaget

Företagaren köper en anläggning för 3 160 000 kr, efter statligt bidrag på 20 %
Antal paneler:1552 st
Paneleffekt: 520 kW
Väderstreck: en kombination av söder-, öst- och västläge
Takstorlek: 2 800 kvadratmeter
Rörligt elpris beräknat över 30 år: 40 öre
Beräknad andel egenproducerad el: 90 %
Totalbesparing efter 30 år: drygt 11 000 000 (efter avdrag för skatt)
Årlig avkastning: ca 11 %
Årlig produktion: 490 000 kWh år 1, 460 000 kWh år 30
Återbetalningstid: 9 år

Illustration: Hus

Kalkylerna grundar sig bland annat på ett rörligt elpris på 40 öre per kWh och att man beviljas stöd för solceller på 20 procent av investeringen. I dessa exempel utgår vi från att kund betalar investeringen kontant. Ingen ränta är beräknad.

Källa: E.ON